Stikkord

Kommende nyheter i høstens versjon MM3.6.20

Kontrollert innlevering

Kontrollert innlevering

I versjon MM3.6.20 vil det i skranken vises en ny knapp hvor det står Kontr. innlev. (høyre for Fjerninnlev.)
Trykker man på denne kommer bildet nedenfor opp. Dette er forsåvidt et vanlig innleveringsbilde, men har funksjoner som er beregnet på masseinnlevering fra elever med f.eks. lærebøker. Når man leverer egne bøker går innleveringen som vanlig, men hvis det er en bok som er utlånt på en annen elev så kommer det opp et varsel som man må kvittere ut for å komme videre. Meldingen inneholder da også navnet på eleven som har lånt denne boka. Det hender jo ofte at elever får byttet om på sine lærebøker og nå får man mye bedre kontroll på dette.

kontr-innlevering

Ved normal innlevering skjer dette:

Normal_innlevering_av_lærebok

Skulle eleven ha med seg bøker/lån som tilhører andre så kommer det opp et tydelig varsel om dette.

Innlevert_av_annen_låner-2