Sommeren har gått og det har vært lite aktivitet utad, men innad i huset skjer det mye selv om det er ferie. MM3 videreutvikles hele tiden og versjon MM3.6.20 er under utvikling/testing om dagen. Skjermbilder fra ny funksjonlaitet kommer straks her slik at man kan se hva som kommer i senhøstens MM3-utgivelse.