DELE OG STJELE: TIPS FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR TIL EN ANNEN – FRA BRUKERMØTET 2011 og 2012.

Vedlagt finner du to pdf-filer, en fra hvert år.

DeleStjeleVgsBrukermøte2011

DeleStjeleVgsBrukermøte2012