Stikkord

Ute i havgapet i åpent flott landskap ligger Frosta. På skolen fant vi biblioteket og her fungerer det også som et kombinasjonsbibliotek. Arealene var fulle av bøker og elever da vi kom innom og det var tydelig at det var liv. Biblioteket ligger som et nav midt i skolen og det er lett adkomst fra de forskjellige skoletrinna.

Skolen holder på å utvide for tiden og det skal bli mere plass til rådighet for elevene, men biblioteket blir det samme.
Her følger diverse bilder fra biblioteket.