Stikkord

,

Mangfoldige historier.

Den siste tiden har det vært en utstilling på Saltdal bibliotek som vil vise mangefoldet i samfunnet vårt.

Folk fra hele verden bosetter seg i vårt langstrakte land og dette danner grunnlag for nye historier. Hvordan opplever de det å bo her? Dette er en vandreutstilling og i morgen 20. mai 2009 går den videre til Hamarøy bibliotek.

Utstilling

Utstilling

IMG_0417